คณะผู้บริหาร

นายก้องสกล แก้วกัญญา

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม
เบอร์ติดต่อ 064-7751165

พันจ่าตรีชาญชัย คำทองแก้ว

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม
เบอร์ติดต่อ 098-1052503

นางจินตนา กอมณี

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม
เบอร์ติดต่อ 087-4399933

นายเรืองศักดิ์ กอมณี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์ติดต่อ 081-9672946

นางปิยธิดา กอมณี

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์ติดต่อ 063-3951974