คณะผู้บริหาร

นายก้องสกล แก้วกัญญา

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม
เบอร์ติดต่อ 064-7751165

พันจ่าตรีชาญชัย คำทองแก้ว

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม
เบอร์ติดต่อ 098-1052503

นางจินตนา กอมณี

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม
เบอร์ติดต่อ 087-4399933

นายฉวี กอมณี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์ติดต่อ 099-1058579

341514937_1233139837391475_1877509842113358952_n

นายอภิวัฒน์ อินทรเจริญ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์ติดต่อ 064-0059228