5558584
IMG_20231204192347000000
previous arrow
next arrow

นายก้องสกล แก้วกัญญา

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม

รูปกิจกรรม

ธนาคารขยะ เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

ระบบ E-Service

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

5/5
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซค์
                   เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม    333  หมู่1  ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี   34220  
โทรศัพท์  045-351087 
โทรสาร 045-351099
สายตรงท่านนายกฯ โทรศัพท์ 064-7751165
E-mail : bandankhongchiam@hotmail.com