5558584
20221124111844
previous arrow
next arrow

นายก้องสกล แก้วกัญญา

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม

ประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรม

Highlight งานกีฬาชุมชน 2565

วันที่ 12 มีนาคม 2565

แม่น้ำสองสี

วิวมุมสูง แม่น้ำสองสี

จุดชมวิวแม่น้ำสองสี วัดโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

น้ำตกวัดถ้ำเหว์สินชัยธ์

วิวน้ำตกวัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย

วัดถ้ำเหว์สินชัยธ์ เข้าทางซอย เกษตร อำเภอโขงเจียม

วัดถ้ำคูหาสวรรค์

ฆ้องยักษ์ วัดถ้ำคูหาสวรรค์

วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ระบบ E-Service

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

5/5
1
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซค์
                   เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม    333  หมู่1  ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี   34220  
โทรศัพท์  045-351087 
โทรสาร 045-351099
สายตรงท่านนายกฯ โทรศัพท์ 064-7751165
E-mail : bandankhongchiam@hotmail.com